Δημοσιεύσεις

Οι εταίροι και συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρείας, ενόψει και της θεμελιακής δέσμευσής μας για την παροχή νομικών υπηρεσιών βασιζόμενων σε άρτια ακαδημαϊκή γνώση, προβαίνουν τακτικά στη συγγραφή άρθρων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σε έντυπη και διαδικτυακή μορφή, καθώς και βιβλίων ή μονογραφιών για θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της νομικής μας εξειδίκευσης και δικηγορικής πράξης.

  • Type

  • Area of concern

Metaxas A. (2019), “Separation of the transmission network from electricity generation and supply activities and certification of Transmission System Operator: Regulatory framework and interpretative approaches”


“The purpose of this study is to critically review the legal evaluation and interpretation of  the European and National Regulatory […]

Tue, 23 Jul 19

Metaxas A. (2019) ,”The National Judge as a EU Judge: The example of EU State Aid Rules”


Metaxas A.: ‘The National Judge as a EU Judge: The example of EU State Aid Rules’, Διοικητική Δίκη 2/2019 pp. 221-229

Mon, 10 Jun 19

Metaxas A. (2019), “Investment protection under the provisions of the Energy Treaty Charter”


Metaxas A.:, “Investment protection under the provisions of the Energy Treaty Charter”, European Law, issue 2, 2019, pp. 166-174.

Thu, 30 May 19

Metaxas A. (2019), “The crisis of the rule of Law in the EU”


Metaxas A. , “After Europe, what? Beyond the illusion of non disintegration” in the collective volume “The crisis of the […]

Metaxas A., Hancher L. (2019), “Transformation of EU and Eastern Mediterranean Energy Networks: Legal, Regulatory and Geopolitical Challenges”


Metaxas A. ,Hancher L. (ed.), “The transformation of the EU and Eastern Mediterranean Energy Networks, Legal, Regulatory and Geopolitical Challenges, […]

Wed, 16 Jan 19

(2018) “International investment arbitration: Legal framework and recent developments”


I. Introduction A much-anticipated judgment by the Court of Justice of the European Union in Slovak Republic v. Achmea B.V. […]

Fri, 5 Oct 18

Metaxas A. (2018), “Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator”


Α. Metaxas, “Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator”, H. Chrysanthakis […]

Wed, 13 Jun 18

Metaxas A. (2018),”Recent State Aid developments in Greece”


Α. Metaxas, M. Charontaki” Recent State Aid developments in Greece”, European State Aid Law Quarterly (EStAL), Volume 17, 2018

“Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια”


Α. Μεταξάς, “Ενωσιακό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων: η ένταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου από τα εθνικά δικαστήρια”,  Εφημ. Διοικητικού Δικαίου, […]

Metaxas A. (2018), “State Aid and the Energy Sector”


A. Metaxas, “State Aid and the Energy Sector”, in: Leigh Hancher / Adrien de Hauteclocque / Francesco Maria Salerno (eds.), […]

Hancher L. ,Metaxas A. (ed.),(2017), “EU Energy Law and Policy: A South European perspective, Meeting the challenges of a Low Carbon Economy, European Energy Studies”


Hancher L., Metaxas A. (ed.),  “EU Energy Law and Policy: A South European perspective, Meeting the challenges of a Low […]

Α. Μεταξάς, “H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος του διοικητικού δικαστή”


Α. Μεταξάς, “H εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια: Ο πολυλειτουργικός ρόλος […]

“Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα βασικά κανονιστικά κείμενα”


Μεταξάς Αντώνης,” Τα βασικά κανονιστικά κείμενα”. ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ. • Ενδεικτική […]

“Recent State Aid developments in Greece”


Article written by Prof. Antonis Metaxas and Maria Charontaki on latest State Aid Developments in Greece and an analysis of […]

Mon, 30 Apr 18

“Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator”


Professor A. Metaxas’ latest publication: “Action for annulment before the Council of State of Notes issued by the Electric Market Operator”, […]

Mon, 16 Apr 18

“Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική”


Μεταξάς, Α./Pernice, I.,”Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική”,  Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Friedrich Ebert Stiftung, 2015

Mon, 2 Apr 18

“Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια”


Μεταξάς, Α. “Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια” (επιμ.)/Γρηγορίου Π., Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006

Mon, 26 Mar 18

“Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων”


Μεταξάς, Α.,”Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων” Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, […]

“Θέματα ευρωπαϊκού δικαίου: Νομολογία του ΔΕΚ – Κριτική προσέγγιση: Κρατικές Ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Δημόσιες Συμβάσεις – Κοινοτικό Δικονομικο Δίκαιο”


Μεταξάς, Α.,”Θέματα ευρωπαϊκού δικαίου: Νομολογία του ΔΕΚ – Κριτική προσέγγιση: Κρατικές Ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Δημόσιες Συμβάσεις – Κοινοτικό Δικονομικό […]

“Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ – Αντισταθμιστικές παροχές για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κοινοτικός μηχανισμός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων”


Μεταξάς, Α., “Η οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 87 παρ. 1 ΣΕΚ – Αντισταθμιστικές παροχές για υπηρεσίες […]

“Έννομη τάξη και Θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία – Εξέλιξη, Προοπτικές”


Μεταξάς, Α., Ν.Μαραβέγιας (επιμ.) , “Έννομη τάξη και Θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία – Εξέλιξη, Προοπτικές”, Εκδόσεις Κριτική, 2016, […]

“Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης”


Μεταξάς, Α.,”Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης” , Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. […]

“Capacity Remuneration Mechanisms in Greece”


Metaxas, A., European Networks Law and Regulation Quarterly (ENLR), Vol. 2/2016, Lexxion Publications, Berlin-Brussels

“Ευρώπη, Κρίση, “Έκτακτη Ανάγκη”: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο”


Μεταξάς, Α.,”Ευρώπη, Κρίση, “Έκτακτη Ανάγκη”: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο” Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 2/2015, Εκδόσεις […]

“The Reform of capacity Remuneration Mechanism in Greece – A Challenge to Create New Dynamics in the Greek Electricity Market?”


Metaxas, A., Renewable Energy Law and Policy Review, Vol 4/2015, Lexxion Publications, Berlin-Brussels, pp. 265-275

“Capacity Mechanisms in the EU Energy Market: Law, Policy, and Economics”


Metaxas, A., Case Study on Greece, in Hancher, L./ De Hauteclocque, A./ Sadowska, M. (επιμ.), Oxford University Press, 2015, pp. 288-301

“Ευρώπη, Κρίση, “Έκτακτη Ανάγκη”: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο, Quare siletis juristae in munere vestro?”


Μεταξάς, Α., “Ευρώπη, Κρίση, “Έκτακτη Ανάγκη”: Η ερμηνευτική ευθύνη και οι προκλήσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο, Quare siletis juristae in […]

“Επιτακτική ανάγκη αποσαφήνισης του στίγματος της ενεργειακής μας πολιτικής”


Μεταξάς Α., “Επιτακτική ανάγκη αποσαφήνισης του στίγματος της ενεργειακής μας πολιτικής”,  Greek Energy 2015, Ειδική έκδοση για τους κλάδους και τις […]

“Η αναδιαμόρφωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Βασικοί άξονες και προκλήσεις”


Μεταξάς Α., “Η αναδιαμόρφωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Βασικοί άξονες και προκλήσεις”, Ειδική έκδοση με τις εισηγήσεις από την εκδήλωση […]

“Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου”


Μεταξάς Α., “Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου”, Εκδόσεις […]

“Greek Energy Market and Rule of Law: An impossible co-existence?”


Metaxas A.,”Greek Energy Market and Rule of Law: An impossible co-existence?”,Greek Energy 2014, pp. 34-35

“Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law: The “Special Solidarity Levy” on Greek Producers of Electricity from Renewable Energy Sources”


Metaxas A./Nicolaides Ph.,”Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law: The “Special Solidarity Levy” on Greek Producers of Electricity from […]

“Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της “έκτακτης ανάγκης”, Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση – Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;”


Ν. Κανελλοπούλου – Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, “Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της “έκτακτης ανάγκης”, […]

“The development of renewable energy governance in Greece: examples of a failed (?) policy”


Μεταξάς, Α./Τσινισιζέλης, Μ., Evanthie Michalena/ Jeremy Maxwell Hills (eds.), Renewable Energy Governance – Complexities and Challenges, Lectures Notes in Energy, Volume 57, […]

“Ο “επαπειλούμενος” δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος – Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής “συνταγματικής ταυτότητας”


Μεταξάς, Α.,”Ο “επαπειλούμενος” δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος – Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής “συνταγματικής ταυτότητας”,  Το Σύνταγμα, Τεύχος […]

“Κριτική ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ – Κατ’άρθρο Ερμηνεία”


Μεταξάς, Α., Χριστιανός, Β. (επιμ.), “Κριτική ανάλυση άρθρων 101-109 ΣΛΕΕ, Συνθήκη της ΕΕ & ΣΛΕΕ – Κατ’άρθρο Ερμηνεία” Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, […]

“Γενική Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις (ενότητες A.I-A.IV)”


Μεταξάς, Α., Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων, Κρατικές Ενισχύσεις. Βασικά Κανονιστικά Κείμενα. Κριτική Έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 3-11

“Η Δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού – Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού”


Μεταξάς, Α., , Καλαβρός, Γ.-Ε.Φ./ Γεωργόπουλος,Θ. Γ.,”Η Δημιουργία ενός χώρου ελεύθερου ανταγωνισμού – Οι κανονιστικές βάσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού” ,Το […]

“Selectivity of Asymmetrical Tax Measures and Distortion of Competition in the Telecoms Sector. An analysis of the legality of the duty imposed in Greece on mobile network operators’ subscribers under EU State Aid rules”


Metaxas, A., “Selectivity of Asymmetrical Tax Measures and Distortion of Competition in the Telecoms Sector. An analysis of the legality of […]

Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και ευρωπαϊκό δίκαιο: νομικές παράμετροι μιας επίκαιρης προβληματικής


Μεταξάς, Α., Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 3/2010, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 561-567

Αστική Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου


Μεταξάς, Α.,  Χρυσανθάκης, Χ. (επιμ.), Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 149-164

Η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή στο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων


Μεταξάς, Α., Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, Τεύχος 8-9/2009, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 903-909

The effective application of EU state aid procedures: From a plan to grant aid to the recovery of illegal aid – the role of national law and practice


Metaxas, A./ Sgouridou, E., Paul F.Nemitz (ed.), FIDE National Reports, Kluwer Law International, 2006-2007

Recovery Obligation and the limits of National Procedural Autonomy


Metaxas, A., European State Aid Law Quarterly (EStAL), Vol. 6/2007, Lexxion Publications, Berlin, pp.407-414

Κρατικές Ενισχύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εισαγωγικές παρατηρήσεις για μια επίκαιρη προβληματική


Γρηγορίου Π. / Μεταξάς Α. (επιμ.), Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 205-224

Ευθύνη κράτους-μέλους λόγω παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου καταλογιζομένων σε ανώτατα εθνικά δικαστήρια


Μεταξάς, Α., Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος Ιουνίου 2004

Κρατικές αντισταθμίσεις για παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Νομική αντιμετώπιση υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου κρατικών ενισχύσεων


Μεταξάς, Α., Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ), Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 126-135

Κρατική χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Βασικές αποσαφηνίσεις και ανοικτά ερωτήματα


Μεταξάς, Α., Ενέργεια και Δίκαιο, Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 36-45

Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο του σχετικού με τη διάθεση και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εθνικού νομοθετικού πλαισίου


Μεταξάς, Α./ Γαλάνης, Θ., Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6/2010, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1-12