Η δικηγορική εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 2004 και έχει ήδη κατακτήσει μια σημαντική θέση στην ελληνική δικηγορική αγορά θεωρούμενη κορυφαία στους τομείς της επαγγελματικής της εξειδίκευσης.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας βασίζεται στην υπέρβαση του μοντέλου «γενικής» δικηγορίας και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε εντολέα, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις νομικής προστασίας και προληπτικής, όχι μόνο κατασταλτικής, νομικής κάλυψης.

Στόχος μας είναι η εδραίωση επαγγελματικών σχέσεων με τους εντολείς μας, οι οποίες βασίζονται στη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, και έχουν ως απώτερο σκοπό την καλλιέργεια μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας.

Νέα & Εκδηλώσεις

Βραβεία & Διακρίσεις

Συνεργασίες