ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (Τριμελής Επιτροπή), έκανε δεκτή την αίτηση της δικηγορικής μας εταιρείας για τη διεξαγωγή πιλοτικής δίκης για την περικοπή των εγγυημένων τιμών σας. Προς αποφυγή παρανοήσεων (καθότι μας μεταφέρθηκε και αυτό) να σημειώσουμε ότι μόνο αυτονόητη δεν είναι, ούτε βέβαια υποχρεωτική για το Ανώτατο Δικαστήριο η αποδοχή κάθε αίτησης για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης που έκαστος καταθέτει.

Δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική δίκη που θα διεξαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει μόνο όποιος ασκήσει δια δικογράφου σχετική παρέμβαση. Το κόστος συμμετοχής στο δικόγραφο που θα συνταχθεί προς κάλυψη και των σχετικών δικαστικών εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά μέλος. Δικαίωμα παρέμβασης έχει ΜΟΝΟ όποιος έχει ασκήσει την αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ήτοι το δικόγραφο με την ιστορική και νομική βάση που συνέταξε και κατέθεσε η δικηγορική μας εταιρεία. Όποιος δεν έχει ακόμη ασκήσει αγωγή, μπορεί να το πράξει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν θα λάβει χώρα και η οριστική εκκαθάριση, απευθυνόμενος στη δικηγορική μας εταιρεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  secretary@metaxaslaw.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


Ανακοίνωση προς μέλη της ΠΑΣΥΦΩΣ σε συνέχεια της αποδοχής της αίτησης από το ΣτΕ για διενέργεια πιλοτικής δίκης

Αξιότιμα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

 

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι επετεύχθη ο πρώτος στρατηγικός στόχος που είχαμε θέσει, καθώς έγινε δεκτή από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Αίτηση που συνέταξε και κατέθεσε η δικηγορική μας εταιρεία, για τη διενέργεια πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Στο πλαίσιο της δυνατότητας αυτής που διανοίχθηκε για την απευθείας εισαγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν ακόμη τη δυνατότητα να χορηγήσουν στη δικηγορική μας εταιρεία εντολή κατάθεσης αγωγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και άλλα μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ, μέχρι τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου εν συνεχεία να ασκήσουν παρέμβαση στη δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κόστος έγερσης της αγωγής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εξόδων κατάθεσης περιορίζεται στο συμφωνηθέν ποσό των 150 ευρώ.

 

Για το σκοπό αυτό, και ενόψει του γεγονότος ότι υφίσταται στενό χρονικό περιθώριο, όποια μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, παρακαλούνται να έρθουν άμεσα σε επαφή με τη δικηγορική μας εταιρεία είτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην εξής διεύθυνση της δικηγορικής μας εταιρείας: secretary@metaxaslaw.gr, είτε καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 3390748.

 

Να επισημάνουμε ότι δικαίωμα παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν μόνον τα μέλη που θα έχουν ασκήσει αγωγή με την ίδια ακριβώς νομική και πραγματολογική βάση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Μέλη της ΠΑΣΥΦΩΣ, εντολείς της δικηγορικής μας εταιρείας, κατ΄εντολή των οποίων έχουμε ήδη ασκήσει αγωγές ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων και ως εκ τούτου έχουν ήδη δικαίωμα άσκησης παρέμβασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ενημερωθούν προσωπικά και αναλυτικά για τη διαδικασία και το κόστος άσκησης της παρέμβασης, αν επιθυμούν να προβούν σε αυτή με όλα τα δικονομικά πλεονεκτήματα που τούτο συνεπάγεται.

 

 


Δεκτή η αίτηση του "Μεταξάς & Συνεργάτες" για πιλοτικής δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Στη δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» ανατέθηκε από εκατοντάδες μέλη του συλλόγου ΠΑΣΥΦΩΣ η νομική τους εκπροσώπηση στη γνωστή υπόθεση αναδρομικής περικοπής των εγγυημένων τους τιμών. Στο πλαίσιο αυτό η δικηγορική μας εταιρεία κατέθεσε και υποστήριξε νομικά αίτηση για τη διενέργεια πιλοτικής δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία  έγινε δεκτή από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την κάτωθι αναλυτική ανακοίνωση:

https://bit.ly/2Mt771T


Άρθρο του EnergyPress για την επικείμενη ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύζευξη των ενεργειακών αγορών στην Ε.Ε.

Στην εν λόγω σημαντική επιστημονική συνάντηση στις Βρυξέλλες, προσκεκλημένος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ομιλητής είναι ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και Διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες».

Ο κ. Μεταξάς έχει κληθεί να αναλύσει νομικές παραμέτρους και προκλήσεις του ενεργειακού market coupling υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, αλλά και να παρουσιάσει τις προοπτικές και τα προβλήματα των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή του “Τarget Μodel” στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Για ολόκληρο το άρθρο επιλέξτε εδώ.


Ο Καθηγητής κ. Μεταξάς συμμετέχει στην εκδήλωση CESEC Electricity Plenary and Working Group, Βρυξέλλες

Ο Καθηγητής κ. Μεταξάς, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και Διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας "Μεταξάς & Συνεργάτες", είναι προσκεκλημένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει ως ομιλητής στην επίσημη εκδήλωση στο πλαίσιο του Central and South Eastern Europe Energy Connectivity (CESEC) με τίτλο “Regulatory reforms & obstacles for the regional market coupling”, η οποία θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μεταξάς έχει κληθεί να παρουσιάσει τις προοπτικές και τα προβλήματα των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή του “Τarget Μodel” στην Ελληνική ενεργειακή αγορά.

Λεπτομέρειες για την ατζέντα μπορείτε να βρείτε εδώ.