4η Ετήσια Ημερίδα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών

Αύριο λαμβάνει χώρα η Ετήσια Ημερίδα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΟΕΑΑ) «Ανεξάρτητες Αρχές: Η Εξέλιξη του Θεσμού στην Ελληνική Πραγματικότητα», Στην εν λόγω ημερίδα θα αναλυθούν διεξοδικά οι παράμετροι λειτουργίας και θεσμικής παρέμβασης των Ανεξαρτητων Αρχών σε κομβικούς τομείς της οικονομίας. Ειδικές αναφορές θα γίνουν επ’ αυτού και στην ελληνική ενεργειακή αγορά.

Ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς εκλήθη να είναι συντονιστής της 2ης Ενότητας: «Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών και η συμβολή τους στην υπέρβαση της κρίσης», με συμμετοχή, ανάμεσα στους άλλους, του κ. Νικόλαου Μπουλαξή, Προέδρου της ΡΑΕ, του κ. Ιωάννη Καραβοκύρη, Προέδρου του ΑΣΕΠ, του κ. Γεώργιου Καταπόδη, Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ και του κ. Ξενοφώντος-Ροδόλφου Μορώνη, Αντιπροέδρου του ΕΣΡ. Για περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα της σημαντικής αυτής ημερίδας δείτε εδώ.