Ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς σχολιάζει τη δυναμική της Digital Markets Act στο αφιέρωμα του περιοδικού Lawyer Magazine

 

Ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μεταξάς & Συνεργάτες, εκλήθη να σχολιάσει τη δυναμική της Digital Markets Act (DMA) στο αφιέρωμα του τεύχους Ιουλίου – Αυγούστου του περιοδικού Lawyer Magazine.

Η DMA αποτελεί πρόσφατη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού και στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις ψηφιακές αγορές. Ο Α. Μεταξάς τονίζει πως η DMA επιδιώκει να καταστεί αποτελεσματικό μέσο για την ex ante ρύθμιση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών (gatekeepers), όπως η Google, δίδοντας την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστείλει ή να περιορίσει προληπτικά αθέμιτες πρακτικές. Επιπρόσθετα όμως, επισημαίνει και την προσθετικότητά της ως ισχυρό εργαλείο ex post ελέγχου, διαμορφώνοντας ουσιωδώς το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το αφιέρωμα.