Δελτίο Τύπου

 

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς και Συνεργάτες» εκπροσώπησε επιτυχώς παραγωγούς ΑΠΕ στην αντιδικία τους ως προς την καταβολή των τόκων υπερημερίας λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων από την πλευρά του ΔΑΠΕΕΠ όσον αφορά την εξόφληση των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ:  https://bit.ly/2JgWezF