Διεθνής βράβευση της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» από το Legal 500

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» αξιολογήθηκε ως εξέχουσα νομική εταιρεία στους τομείς της ενέργειας, του ενωσιακού δικαίου και του δικαίου ανταγωνισμού ως ‘highly specialized in EU and EU competition law’ από τον έγκριτο διεθνή οδηγό ‘‘Legal 500’’. Ο εν λόγω ανεξάρτητος διεθνής οδηγός αξιολόγησης δικηγορικών εταιρειών βασίζει την αξιολόγησή του σε ευρύ δείγμα αυτόνομης ερευνητικής δραστηριότητας επιλέγοντας και αξιολογώντας τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες διεθνώς ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση πρωτογενώς κτηθείσες πληροφορίες αλλά και συνεντεύξεις με εντολείς αλλά και φορείς της οικείας αγοράς.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός “Legal 500” τονίζει ότι η Δικηγορική Εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες θεωρείται κορυφαία στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έχοντας “unsurpassed expertise”, προσφέροντας άριστες νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών ζητημάτων επί των πλέον σημαντικών υποθέσεων σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Επίσης αναγνωρίζεται ως έχουσα κορυφαία εξειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού και το ενωσιακό δίκαιο.

Παράλληλα, ο Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας, Καθηγητής κ. Αντώνης Μεταξάς, χαρακτηρίζεται ως ‘a guru of the energy field with great communication skills and a calm manner’ καθώς επίσης όλως διακεκριμένος για το εξέχον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό του υπόβαθρο στο ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο ανταγωνισμού (‘renowned for his academic excellence and professional background’). Ο εταίρος Στάθης Κακούνης διακρίθηκε επίσης ως ‘attentive and responsive’ για την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητά του στο χειρισμό πολύπλοκων νομικών υποθέσεων.