ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΥΦΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΥΦΩΣ,

σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (Τριμελής Επιτροπή), έκανε δεκτή την αίτηση της δικηγορικής μας εταιρείας για τη διεξαγωγή πιλοτικής δίκης για την περικοπή των εγγυημένων τιμών σας. Προς αποφυγή παρανοήσεων (καθότι μας μεταφέρθηκε και αυτό) να σημειώσουμε ότι μόνο αυτονόητη δεν είναι, ούτε βέβαια υποχρεωτική για το Ανώτατο Δικαστήριο η αποδοχή κάθε αίτησης για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης που έκαστος καταθέτει.

Δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική δίκη που θα διεξαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει μόνο όποιος ασκήσει δια δικογράφου σχετική παρέμβαση. Το κόστος συμμετοχής στο δικόγραφο που θα συνταχθεί προς κάλυψη και των σχετικών δικαστικών εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά μέλος. Δικαίωμα παρέμβασης έχει ΜΟΝΟ όποιος έχει ασκήσει την αγωγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ήτοι το δικόγραφο με την ιστορική και νομική βάση που συνέταξε και κατέθεσε η δικηγορική μας εταιρεία. Όποιος δεν έχει ακόμη ασκήσει αγωγή, μπορεί να το πράξει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν θα λάβει χώρα και η οριστική εκκαθάριση, απευθυνόμενος στη δικηγορική μας εταιρεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  secretary@metaxaslaw.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.