Η Δικηγορική μας Εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων συνεργατών με ισχυρό επαγγελματικό προφίλ και ακαδημαϊκή κατάρτιση που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό, αλλά και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον που τους προσφέρει προοπτικές ανέλιξης.

Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε επιτυχώς τις καθημερινές προκλήσεις που θέτει η εργασία μας και επιθυμείτε να γίνετε μέρος της ομάδας μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@metaxaslaw.gr. Η σχετική αλληλογραφία παραμένει εμπιστευτική.