Η διεθνής βράβευση της «Μεταξάς & Συνεργάτες” από τον έγκριτο οδηγό «Chambers & Partners» ως κορυφαίας νομικής εταιρείας στον τομέα της ενέργειας στον Ελληνικό Τύπο

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» αξιολογήθηκε ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ρύθμισης από τον έγκριτο διεθνή οίκο αξιολόγησης ‘‘Chambers & Partners’’στον οδηγό  «Chambers Europe 2020». Ο εν λόγω ανεξάρτητος διεθνής οδηγός αξιολόγησης δικηγορικών εταιρειών βασίζει την αξιολόγησή του σε ευρύ δείγμα ανεξάρτητης ερευνητικής δραστηριότητας επιλέγοντας και αξιολογώντας τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες διεθνώς ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση πρωτογενώς κτηθείσες πληροφορίες αλλά και συνεντεύξεις με εντολείς αλλά και φορείς της οικείας αγοράς.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο του Energy Press.