Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες» επίσημος χορηγός της Ετήσιας Εκδήλωσης της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ. με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Η. κ. Παναγιωτάκη

 

Στελέχη της εταιρείας μας συμμετείχαν, μετά από πρόσκληση του προεδρείου της Ομοσπονδίας, στις εργασίες της Ετήσιας Εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 9/2 με τη συμμετοχή του Γ.Γ. του ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλου, του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη και άλλων σημαντικών εκπροσώπων της ενεργειακής αγοράς.