Η νέα διεθνής βράβευση της «Μεταξάς & Συνεργάτες» από τον έγκριτο οδηγό «Legal 500/EMEA 2020» ως κορυφαίας νομικής εταιρείας στον τομέα της ενέργειας στον Ελληνικό Τύπο

 

Σε συνέχεια της διεθνούς βράβευσης στον έτερο έγκριτο διεθνή οδηγό αξιολόγησης Chambers Europe 2020, η Δικηγορική Εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες κατετάγη για ακόμη μια χρονιά ως πλέον κορυφαία νομική εταιρεία (Top-Tier Law Firm) στον τομέα της Ενέργειας και από τον έγκριτο διεθνή οδηγό αξιολόγησης Legal 500 EMEA 2020 (Europe, Middle East και Africa), τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν επισήμως στις 15 Απριλίου.

Ο εν λόγω ανεξάρτητος διεθνής οδηγός αξιολόγησης δικηγορικών εταιρειών βασίζει την αξιολόγησή του σε ευρύ δείγμα αυτόνομης ερευνητικής δραστηριότητας επιλέγοντας και αξιολογώντας τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες διεθνώς ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση πρωτογενώς κτηθείσες πληροφορίες αλλά και συνεντεύξεις με εντολείς αλλά και φορείς της οικείας αγοράς. Ο οδηγός EMEA παρέχει ερευνητική κάλυψη από 88 χώρες και πάνω από 2.700 δικηγορικές εταιρείες. Η έρευνα του Legal 500 διεξάγεται ετησίως, παρέχοντας μια λεπτομερή ποιοτική αξιολόγηση σχετικά με την εργασία που διενεργήθηκε από δικηγορικές εταιρείες τους τελευταίους 12 μήνες, την εμπειρία και το βάθος των ομάδων, των ειδικοτήτων και των βοηθητικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις αξιολογήσεις των εντολέων.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο του Energy Press.