Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη

Associate

kokkori@metaxaslaw.gr

Πεδίο Εξειδίκευσης

Η Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη εξειδικεύεται στους τομείς του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Διεθνούς Επενδυτικού Δικαίου και του Δικαίου της Ενέργειας. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση

  • LL.M. in Energy and Climate Law, University of Groningen, Netherlands, 2020.
  • LL.M στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 2019.
  • Πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2017.
  • Πανεπιστήμιο Trier, Γερμανία, Erasmus Scholar, 2015.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.