Νέα διεθνής βράβευση της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» ως κορυφαίας εταιρείας στο δίκαιο ενέργειας

Η Δικηγορική Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» αξιολογήθηκε για μία ακόμη χρονιά ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στους τομείς της ενέργειας, του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου ανταγωνισμού από τον πλέον έγκριτο διεθνή οδηγό αξιολόγησης νομικών εταιρειών ‘‘Legal 500’’, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του που δημοσιεύθηκε χθες. Ο εν λόγω ανεξάρτητος διεθνής οδηγός αξιολόγησης δικηγορικών εταιρειών βασίζει την αξιολόγησή του σε ευρύ δείγμα αυτόνομης ερευνητικής δραστηριότητας επιλέγοντας και αξιολογώντας τις πλέον καταξιωμένες δικηγορικές εταιρείες διεθνώς ανά γνωστικό αντικείμενο με βάση πρωτογενώς κτηθείσες πληροφορίες, συνεντεύξεις με εντολείς αλλά και φορείς της οικείας αγοράς.

Για ολόκληρο το άρθρο, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Energy Press, δείτε εδώ.