Νέα μελέτη για το Target Model υπό την επιστημονική διεύθυνση του καθηγητή Δρ. Αντώνη Μεταξά

Η μελέτη ολοκληρώθηκε από την ερευνητική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγητή κ. Αντώνη Μεταξά, Προέδρου του Ινστιτούτου και Διευθύνοντος Εταίρου της δικηγορικής εταιρίας Μεταξάς & Συνεργάτες. Σε αυτή συμμετείχαν ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, Διευθυντής Επιστημονικής Έρευνας του Ινστιτούτου και η Μαρία Λυκίδη, Διδάκτωρ στα Οικονομικά της Ενέργειας και Energy Expert του Ινστιτούτου.

Στην μελέτη της η ελληνική ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τους βασικούς ρυθμιστικούς άξονες του Τarget Μodel και τις παραμέτρους που επηρεάζουν την υλοποίησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς καθυστερήσεις διαφορετικής διαβάθμισης παρατηρούνται σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών.

Περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε στο σχετικό άρθρο του energypress:

https://energypress.gr/news/elliniki-epistimoniki-meleti-sto-egkrito-diethnes-periodiko-european-energy-journal-gia-tis