Ο Καθηγητής κ. Α. Μεταξάς παρέστη στις Βρυξέλλες στην εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του νέου σημαντικού επιστημονικού έργου με τίτλο «State Aid and the Energy Sector», στο οποίο προσεκλήθη να συμμετάσχει

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη σημαντική επιστημονική δημοσίευση παρακαλώ πατήστε εδώ