Ο νέος νόμος για τα αδειοδοτικά των ΑΠΕ, την αποθήκευση και τις έκτακτες παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση τιμών

 

Σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο υπό την επιμέλεια της Δικηγορικής Εταιρείας, Μεταξάς & Συνεργάτες, αναφορικά με τις κρίσιμες νομικές παραμέτρους του νεοψηφισθέντος νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάταξη της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ και των δραστηριοτήτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, το πλαίσιο για την ανάπτυξη θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και τις έκτακτες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πολυδιάσπαση του σχετικού νομικού πλαισίου ανά ενεργειακό κλάδο και ως εκ τούτου στις δυσχέρειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επνδυτές.

Όπως δημοσιεύθηκε στο energypress.gr. Πιέστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.