“Οι κρίσιμες νομικές παράμετροι για τις Ενεργειακές Κοινότητες, τον ενεργειακό συμψηφισμό, τα offshore αιολικά και άλλες διατάξεις του νέου νόμου”


Σημερινό Πρωτοσέλιδο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Energypress.gr, υπό την επιμέλεια της Δικηγορικής Εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες», σχετικά με τη νομική αποτίμηση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος», το οποίο ψηφίσθηκε στις 21.03.2023 από την Ολομέλεια της Βουλής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.