“Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αυτοκατανάλωση, net metering και net billing: Μια πρώτη νομική αποτίμηση”

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αυτοκατανάλωση, net metering και net billing: Μια πρώτη νομική αποτίμηση 

Σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Energypress υπό την επιμέλεια της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες», σχετικά με τη νομική αποτίμηση του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α΄ 78/28.3.2023) ο οποίος επέφερε σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αυτοκατανάλωση, περιλαμβάνοντας κρίσιμες ρυθμίσεις που αφορούν την δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net-metering), αυτοπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing), εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing) και αυτοκατανάλωσης από κοινού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.