Πρόσκληση Καθηγητή κ. Α. Μεταξά στην επιστημονική εκδήλωση του ΔΣΑ «Ρήτρες Αναπροσαρμογής σε Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα Νομικά Ζητήματα που προκύπτουν»

Ο Καθηγητής Α. Μεταξάς, διευθύνων εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Μεταξάς & Συνεργάτες, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης, προσεκλήθη ως ομιλητής στη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση για τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής σε Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα που προκύπτουν, την οποία διοργανώνει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η επιστημονική εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022 στις 17:00, με ταυτόχρονη live διαδικτυακή μετάδοση από τη σελίδα της Ολομέλειας και του ΔΣΑ στο Youtube .