Αίτηση Ακύρωσης Ακυρωτικού Σημειώματος ΛΑΓΗΕ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Μεταξάς, Αίτηση Ακύρωσης Ακυρωτικού Σημειώματος ΛΑΓΗΕ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – 2ος Τόμος, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη