Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κοινοτικοί κανόνες προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού: Συνοπτικό περίγραμμα της νομικής προβληματικής

Μεταξάς, Α., Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 4/2004, σελ. 929-939