Έννομη τάξη και Θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία – Εξέλιξη, Προοπτικές

Μεταξάς, Α., Ν.Μαραβέγιας (επιμ.) , Εκδόσεις Κριτική, 2016, σελ. 127-142