Επιτακτική ανάγκη αποσαφήνισης του στίγματος της ενεργειακής μας πολιτικής

Μεταξάς Α., Greek Energy 2015, Ειδική έκδοση για τους κλάδους και τις επιχειρήσεις Ενέργειας στην ελληνική αγορά, 2015