Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα βασικά κανονιστικά κείμενα

Μεταξάς Αντώνης (2017) Τα βασικά κανονιστικά κείμενα. ΣΕΕ – ΣΛΕΕ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΧΘΔ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΕ – ΕΣΔΑ. • Ενδεικτική κατ΄άρθρο βιβλιογραφία • Κατ΄ άρθρο νομολογία • Σχετικό παράγωγο δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα