Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων

Μεταξάς, Α., Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005