Η αναδιαμόρφωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Βασικοί άξονες και προκλήσεις

Μεταξάς Α., Ειδική έκδοση με τις εισηγήσεις από την εκδήλωση των Ενεργειακών Διαλόγων, Δεκέμβριος 2014