Η Αστική ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από τα εθνικά δικαστήρια ως εκδήλωση της «ευρωπαϊκοποίησης» του εθνικού διοικητικού δικαίου

Μεταξάς, Α., Ευρωπαίων Πολιτεία, Τεύχος 2/2007, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 473-498