Κρατικές αντισταθμίσεις για παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος: Νομική αντιμετώπιση υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου κρατικών ενισχύσεων

Μεταξάς, Α., Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις (ΔηΣΚΕ), Τεύχος 2/2004, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 126-135