Μέτρα ‘ασύμμετρης’ φορολόγησης, ενεργειακή ρύθμιση και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Η επιβληθείσα ‘έκτακτη’ εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Μεταξάς, Α., Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 5/2013, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 727-736