Ο «επαπειλούμενος» δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος – Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής «συνταγματικής ταυτότητας»

Μεταξάς, Α.,  Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2012, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 293-314