Μεταξάς, Α. (2016) Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Αγοράς, εν: GREEK ENERGY 2016, energypress, σελ. 40-41

GREEK ENERGY 2016, energypress, σελ. 40-41