Μεταξάς, Α. (2018) Αίτηση Ακύρωσης Ακυρωτικού Σημειώματος ΛΑΓΗΕ, Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, 2ος Τόμος, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 487-516.

 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, 2ος  Τόμος, 2018, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 487-516.