Μεταξάς, Α. (2019) H ελληνική ενεργειακή αγορά ενώπιον της πρόκλησης της δομικής της αναδιάρθρωσης, εν: GREEK ENERGY 2019, energypress, σελ. 34-36.

GREEK ENERGY 2019, energypress, σελ. 34-36.