Μεταξάς, Α. (2015) Επιτακτική ανάγκη αποσαφήνισης του στίγματος της ενεργειακής μας πολιτικής, εν: GREEK ENERGY 2015, energypress, σελ. 36-37.

GREEK ENERGY 2015, energypress, σελ. 36-37.