Μεταξάς, Α. (2013) Μέτρα «ασύμμετρης» φορολόγησης, ενεργειακή ρύθμιση και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η επιβληθείσα «έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εν: Εφημερίδα Διοικητικού δικαίου, Τεύχος 5/2013, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 727-736.

Εφημερίδα Διοικητικού δικαίου, Τεύχος 5/2013, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 727-736.