Μεταξάς, A. (2009) Η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων. Ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή στο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Tεύχος 8-9/2009, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 903-909.

Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Tεύχος 8-9/2009, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 903-909.