Μεταξάς, Α. (2005) Ευθύνη του Δημοσίου για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.