Μεταξάς, Α. (2004) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κοινοτικοί κανόνες προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού: Συνοπτικό περίγραμμα της νομικής προβληματικής, Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 4/2004, σελ. 929-939.

Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 4/2004, σελ. 929-939.