Μεταξάς, Α. (2004) Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου – Νομολογία Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κριτική προσέγγιση. Κρατικές Ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Δημόσιες Συμβάσεις – Κοινοτικό Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή.