Μεταξάς, Α. (2019) Ενεργειακή Πολιτική και Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν: Μπλαβούκος, Σ., Μπουραντώνης, Δ., Τσάκωνας, Π., Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε., Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ. 321-339.

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ. 321-339.