Συμβατότητα με κανόνες και αρχές δικαίου υπέρτερου δικαίου υπέρτερου τυπικού κύρους των διατάξεων του ν. 4254/2014 για την περικοπή εγγυημένων τιμών αποζημίωσης παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Μεταξάς, Α./Κοντιάδης, Ξ./Σπυρόπουλος, Φ./Σωτηρέλης, Γ., Το Σύνταγμα, Τεύχος 1/2016, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, σελ. 259-287