Συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο του σχετικού με τη διάθεση και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εθνικού νομοθετικού πλαισίου

Μεταξάς, Α./ Γαλάνης, Θ., Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 6/2010, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 1-12