Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της «έκτακτης ανάγκης», Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση – Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;

Ν. Κανελλοπούλου – Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, Εκδόσεις Παπαζήση, 2014, σελ. 33-48