Στη Δικηγορική Εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες ανατέθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας η εκπόνηση γνωμοδότησης για το θέμα των ρητρών αναπροσαρμογής

 

Στη Δικηγορική Εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες ανατέθηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), ένεκα και της βούλησης του Συνδέσμου να συμμετέχει με τεκμηριωμένες και επιστημονικά στοιχειοθετημένες απόψεις στον δημόσιο διάλογο, η εκπόνηση γνωμοδότησης, στο πλαίσιο της οποίας θα αποτιμάται επιστημονικά το πλέον επίκαιρο θέμα των ρητρών αναπροσαρμογής υπό το πρίσμα τόσο της ενεργειακής νομοθεσίας και ρύθμισης, όσο και του Ενωσιακού Δικαίου και του Δικαίου Ανταγωνισμού.

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Energypress.gr ΕΔΩ.