Δικηγόρος

Πεδίο Εξειδίκευσης

Η Αλεξάνδρα Θεοφίλη εξειδικεύεται στους τομείς του Διοικητικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρίσι 2, όπου δίδαξε, ως εντεταλμένη έρευνας και διδασκαλίας, Διοικητικό, Συνταγματικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει δημοσιευμένο επιστημονικό έργο στους τομείς της ειδίκευσής της, τόσο στον γαλλικό όσο και στον ελληνικό νομικό τύπο. Διαθέτει εμπειρία στη συμβουλευτική δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση

Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής (Doctorat en Droit), Πανεπιστήμιο Παρίσι 2, 2019.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο εμπεριστατωμένο δημόσιο δίκαιο (Master II en Droit public approfondi), Πανεπιστήμιο Παρίσι 2, 2009.

Πτυχίο Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008.

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

theofili@metaxaslaw.gr