Αναστάσιος
Χρυσοχόου

Δικηγόρος παρ' Εφέταις, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

chrisochoou@metaxaslaw.gr

Πεδίο ειδίκευσης
Ο Αναστάσιος Χρυσοχόου εξειδικεύεται στην εκδίκαση αστικών, εμπορικών και εργατικών διαφορών, καθώς και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχοντας συμβουλές στους τομείς της εξειδίκευσής του. Επίσης εκπροσωπεί πελάτες σε υποθέσεις Ποινικού δικαίου έχοντας σε όλους τους προαναφερθέντες κλάδους δικαίου ευρύτατη δικαστηριακή εμπειρία.

Εκπαίδευση
> Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009
> Πτυχίο του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) – 2001

Γλώσσες
Ελληνικά (μητρική), Αγγλική και Γερμανική