Άννα Πλεύρη

Of Counsel

plevri@metaxaslaw.gr

Η Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη είναι Λέκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου  διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εμβάθυνση Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Διαιτησία-Διαμεσολάβηση και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Είναι Δικηγόρος  στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2004 και Δικηγόρος – μέλος του μητρώου Ευρωπαίων Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών, εργασιακών, οικογενειακών διαφορών και ODR και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών καθώς και  μέλος του μητρώου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ελλάδας και Κύπρου

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού  «διαιτησία» και επιστημονικός συνεργάτης, του νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Είναι μέλος του Chartered Institute of Arbitrators (ΜCIArb) και συνεργάζεται, ως εκπαιδεύτρια, διαμεσολαβήτρια και διαιτητής με τον εδρεύοντα στο Λονδίνο οργανισμό «Adr-Odr International»

Εκπαίδευση

  • Διδάκτωρ Αστικού Δικονομικού Δικαίου – Νομική Σχολή ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου –  Νομική Σχολή ΑΠΘ
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου – Τμήμα Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Γλώσσες

Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (Άριστη γνώση)