Άρτεμις
Μπακαγιάννη

Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

bakagianni@metaxaslaw.gr

Η Άρτεμις Μπακαγιάννη εξειδικεύεται στο Δίκαιο της Ενέργειας, στο Εμπορικό Δίκαιο, καθώς και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενεργειακές συναλλαγές, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα ρυθμιστικά ζητήματα της ενεργειακής αγοράς.

Εκπαίδευση

  • MSc in Energy: Strategy, Law and Economics, Πανεπιστήμιο Πειραιά
  • Πτυχίο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Νομική Σχολή
  • Université de Nice Sophia Antipolis – Faculté de Droit, Πρόγραμμα Erasmus

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά