Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Μ.Α.

 

Πεδία Ειδίκευσης

Επικοινωνία με εξειδίκευση στις Δημόσιες Σχέσεις και Νομικά με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η Χριστίνα Γεωργιοπούλου διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους (όπως σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα ΜΜΕ, στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας). Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη συνολική διαμόρφωση και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής.

 

Εκπαίδευση

Σπουδές Επικοινωνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου με πτυχίο Magister (M.A.).
L.L.B. με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (FU Berlin)

Γλώσσες
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

georgiopoulou@metaxaslaw.gr